19 października 2023 r.

Terapeuta zajęciowy, czyli kto?

27 października obchodzimy Światowy Dzień Terapii Zajęciowej, co jest doskonałą okazją, aby dowiedzieć się więcej o tej profesji i docenić trudną pracę, jaką wykonują terapeuci zajęciowi. Ci specjaliści odgrywają kluczową rolę w życiu osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W prosty sposób wyjaśnimy, kim może zostać terapeuta zajęciowy, jakie umiejętności są potrzebne, gdzie mogą pracować, a także jak ważna jest ich praca.

Kim może być terapeuta zajęciowy?

Terapeuta zajęciowy to osoba, która przeszła specjalne szkolenie, aby pomagać osobom z niepełnosprawnościami rozwijać swoje umiejętności i cieszyć się aktywnym życiem. Istnieje kilka różnych ścieżek kariery, które mogą prowadzić do pracy jako terapeuta zajęciowy:

 • edukacja medyczna: terapeuci zajęciowi często mają wykształcenie medyczne w dziedzinie terapii zajęciowej,
 • studia wyższe: inni terapeuci ukończyli studia wyższe z zakresu terapii zajęciowej,
 • szkolenia policealne: istnieje również możliwość ukończenia specjalistycznych szkół policealnych, które przygotowują do pracy jako terapeuta zajęciowy.

Jakie cechy powinien posiadać terapeuta zajęciowy?

 • Empatia – terapeuta musi rozumieć potrzeby i uczucia osób z niepełnosprawnościami oraz potrafić dostosować terapię do nich, ma łatwość w budowaniu relacji opartej na zaufaniu.
 • Kreatywność – terapeuci zajęciowi tworzą zabawy i aktywności, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się, podchodząc do tego zawsze z dużymi pokładami elastyczności.
 • Cierpliwość – praca z osobami z niepełnosprawnościami wymaga dużej cierpliwości, ponieważ proces rozwijania umiejętności może trwać i wymagać specjalnego podejścia oraz uszanowania tempa uczenia się osoby wspieranej.
 • Zrozumienie niepełnosprawności – terapeuci muszą dobrze rozumieć różne rodzaje niepełnosprawności i jak wpływają na życie osób, posiadana wiedza w obrębie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, geragogiki wpływa zawsze z korzyścią w obrębie efektywnego wspierania.
 • Motywacja – terapeuci pomagają osobom z niepełnosprawnościami być bardziej aktywnymi i zaangażowanymi w swoim rozwoju oraz w osiąganiu maksymalnej samodzielności.
 • Wiedza i chęć rozwoju – osoby pracujące jako terapeuci zajęciowi muszą mieć specjalistyczną wiedzę na temat terapii zajęciowej oraz widzieć sens dalszej nauki lub działania zespołowo z grupą doświadczonych specjalistów.

Gdzie może pracować terapeuta zajęciowy?

Terapeuci zajęciowi mogą pracować w różnych miejscach, np. w:

 • placówkach pomocowych – terapeuci mogą pracować w ośrodkach i placówkach, które oferują wsparcie osobom z niepełnosprawnościami,
 • warsztatach terapii zajęciowej – warsztaty terapii zajęciowej to miejsce, gdzie osoby z niepełnosprawnościami uczą się nowych umiejętności i integrują z rówieśnikami. Warto dodać, że na takie warsztaty często trafiają osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, po ukończeniu edukacji w szkole specjalnej, czyli po 24. roku życia. To miejsce, gdzie kontynuują kształtowanie swoich umiejętności, rozwijają swoje talenty, budują relacje społeczne,
 • domach – często terapeuci zajęciowi pracują z osobami z niepełnosprawnościami w ich domach, dostosowując terapię do konkretnych potrzeb.

Jakie obowiązki ma terapeuta zajęciowy?

Terapeuci zajęciowi mają wiele obowiązków, które obejmują:

 • Nawiązywanie kontaktu z osobą i rodziną – terapeuta utrzymuje kontakt z osobą z niepełnosprawnością, rodziną i innymi specjalistami, aby zapewnić kompleksową opiekę.
 • Diagnozowanie potrzeb – terapeuci zajęciowi rozpoznają potrzeby osoby z niepełnosprawnością i tworzą plan terapeutyczny.
 • Organizowanie terapii – terapeuci zajęciowi przygotowują i prowadzą terapie dostosowane do potrzeb osoby.
 • Uczenie umiejętności – terapeuci pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać podstawowe umiejętności.
 • Dokumentacja i monitorowanie postępów – terapeuci starannie śledzą postępy osoby z niepełnosprawnością i prowadzą odpowiednią dokumentację.
 • Współpraca z innymi specjalistami – terapeuci pracują z lekarzami i innymi specjalistami, aby zapewnić pełną opiekę.

 

Terapeuci zajęciowi to niesamowici specjaliści, którzy pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i cieszyć się życiem. Światowy Dzień Terapii Zajęciowej to doskonała okazja, aby docenić ich pracę oraz poznać, jak ważni są w życiu osób z niepełnosprawnościami.

Autorką artykułu jest mgr Anna Jagiełło


Napisz do nas: kontakt@fundacja-ara.org