21 grudnia 2023 r.

Podsumowanie działalności fundacji w 2023 roku

To już kolejny rok działania Fundacji ARA Akcja na Rzecz osób z Autyzmem. W pierwszej kolejności chciałam podziękować wszystkim osobom, które nas wspierają – przede wszystkim cudownemu zespołowi Fundacji.

Chciałabym też gorąco podziękować za zainteresowanie naszymi treściami, szkoleniami, terapiami dla dzieci oraz współpracą innych organizacji.

Rok 2023 był okresem rozwoju wielu naszych inicjatyw:

1. Edukacja

Opublikowaliśmy ponad 50 artykułów dedykowanych tematyce autyzmu. Tutaj chciałam podkreślić zaangażowanie naszego zespołu w tworzenie ważnych treści w oparciu o treści naukowe. Najczęściej czytane artykuły dotyczyły metod wspomagających przy terapiach, rodzajów terapii dla osób z autyzmem oraz opcji wsparcia dla rodziców. Zaczęliśmy cykle poświęcone tematyce zabawek jako narzędzi terapeutycznych, książek o tematyce autyzmu oraz przykładowych scenek rodzajowych.

2. Terapie

Aby lepiej pomagać, rozwinęliśmy opcje terapii domowych dla podopiecznych, dostępnych w formie pakietów godzin tygodniowo. Nasze podejście charakteryzuje się 2-godzinnymi sesjami, które umożliwiają efektywne przepracowanie ustalonego programu z naciskiem na pracę przez zabawę i stosowaną analizę zachowań (ang. ABA applied behavioural analysis). Zespół składający się z dwóch terapeutów i regularnych spotkań programowych pozwala na efektowną analizę dziecka, jego postępów i modyfikacji wzmocnień oraz metod wedle potrzeb.

Dodatkowo nasz zespół zaczął też konsultacje odnośnie indywidualnych pytań i potrzeb, co często było powiązane z wizytami w placówkach podopiecznych w celu lepszej identyfikacji problemu oraz zaproponowania strategii na jego rozwiązanie w obrębię domu i placówki. Oczywiście wszystko oparte jest na współpracy z rodzicami, opiekunami i innymi specjalistami, co jest podstawą naszej pracy, żeby lepiej pomagać i wspierać rozwój podopiecznych.

3. Szkolenia

Początek roku zaczęliśmy drugą edycją darmowych szkoleń zdalnych dla rodziców prowadzonych przez mgr Annę Jagiełło, które były przeprowadzone w sześciu sesjach w pierwszym i drugim kwartale 2023 roku. Szkolenia otrzymały bardzo pozytywne komentarze, a rodzice i opiekunowie podkreślali, że z wielu kwestii (np. innemu okazywaniu uczuć przez dzieci z zaburzeniami rozwojowym) nie do końca zdawali sobie sprawę lub nie mieli okazji się nad nimi zastanowić.

Listopad i październik odbyły się pod banderą przygotowania szkolenia warsztatowego stacjonarnie dla rodziców, opiekunów i niań, które odbyło się 25 i 26 listopada w warszawskim Przedszkolu Integracyjnym nr 45. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać z naszym zespołem terapeutycznym o swoich doświadczeniach, obawach w pracy 1:1 z dzieckiem, w szczególności w czasie dyskusji strategii na radzenie sobie z zrachowaniami trudnymi. W czasie naszych 8 szkoleń udało nam się zidentyfikować nowe obszary, w których byśmy chcieli wesprzeć rodziców i terapeutów, czym się zajmiemy w roku 2024.

4. Współpraca

Nasz Zespół ciągle dąży do dalszego rozwoju kompetencji poprzez udział w szkoleniach i kursach. W tym roku można nas było spotkać na Konferencji NeuroShow, Kongresie Chorób Rzadkich, Ogólnopolskiej Konferencji Integracji Sensorycznej czy IV Ogólnopolskiej Konferencji „PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ”.

Oprócz tego byliśmy patronem kilku konferencji i wydarzeń kulturalnych, m.in. Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Mamy nadzieję, że kolejny rok pozwoli nam na realizację naszych ustanowionych celi. Planujemy kontynuację naszych aspektów edukacyjnych, szkoleniowych i terapeutycznych. Liczymy też na nowe współprace i kontynuację obecnych.

Jednym z projektów, który chcemy zacząć od pierwszego kwartału, są zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) oraz spotkania w kameralnych grupach, dedykowane wybranemu zachowaniu trudnemu u dzieci.

Prosimy o Wasze wsparcie w postaci przelewów na cele statutowe Fundacji w formie darowizny. Pełną równowartość darowizny można odliczyć od podatku w PIT za 2023 r. w wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu za 2023 r.

Bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie. W imieniu Zespołu Fundacji ARA Akcja na Rzecz osób z Autyzmem chciałam raz jeszcze życzyć zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku!

Pozdrawiam serdecznie

Aldona Chmielewska


Masz pytania lub wątpliwości? Zachęcamy do kontaktu: kontakt@fundacja-ara.org